هتل سيمرغ

مرکز خدمات اداری

در طبقه اول هتل واقع شده و ارائه کننده خدمات منشی گری ، اینترنت ، اسکن ، پرینت ، کپی و نظایر آن است.
میهمانان محترم می توانند با استفاده از اینترنت پرسرعت بی سیم در هر جای هتل با رایانه شخصی از اینترنت استفاده کنند.