هتل سيمرغ

تلويزيون اينترنتي

قرار دادن منابع سمعي و بصري در بستر شبکه یکی از فناوری های روز می باشد که هتل سیمرغ این افتخار را دارد که در ایران اولین هتلی باشد که این سرویس را به میهمانان خود عرضه می دارد. سرویس هایی از قبیل :
Online Welcome , Internet , Video On Demand , Audio On Demand , ….


راه اندازي اين سيستم جامع بطور كامل توسط واحد انفورماتيك هتل سيمرغ انجام گرفته است.