مرکز خدمات اداری

مرکز خدمات اداری

 

در طبقه اول هتل واقع شده و ارائه کننده خدمات منشی گری ، اینترنت ، اسکن ، پرینت ، کپی و نظایر آن است.

میهمانان محترم می توانند با استفاده از اینترنت پرسرعت بی سیم در هر جای هتل با رایانه شخصی از اینترنت استفاده کنند.

رفتار پرسنل کافی شاپ را ارزیابی فرمائید :

صدای شما