تلویزیون اینترنتی

تلویزیون اینترنتی

 

قرار دادن Media در بستر شبکه یکی از فناوری های روز می باشد که هتل سیمرغ این افتخار را دارد که در ایران اولین هتلی باشد که این سرویس را به میهمانان خود عرضه می دارد. سرویس هایی از قبیل :

Online Welcome , Internet , Video On Demand , Audio On Demand , ….


IPTV

صدای شما